Hà thủ ô dạng củ tươi

Hà thủ ô dạng củ tươi

Hà thủ ô dạng củ tươi

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Dạng củ tươi
- Khối lượng từ 0,2-2,0kg - Hạn dùng: Vùi trong cát được 3 tháng - Bán theo Kg - Miễn phí v..
Giá:250,000VNĐ
Trước thuế: 250,000VNĐ

H Th? - hathuo - www.hathuo.net - den tc d? da - ch?a tc b?c s?m - chua toc bac som