Hà thủ ô dạng miếng

Hà thủ ô dạng miếng

Hà thủ ô dạng miếng 

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Dạng miếng
- Khối lượng 150g/hộp - Đã sao vàng hạ thổ - Hạn dùng: 18 tháng - Bán theo hộp - Miễn ph..
Giá:220,000VNĐ
Trước thuế: 220,000VNĐ

H Th? - hathuo - www.hathuo.net - den tc d? da - ch?a tc b?c s?m - chua toc bac som